Karolina Szuman
Zespół współpracy z otoczeniem

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
e-mail: biznes@ue.poznan.pl
tel. (61) 856 94 13