Kierownik Działu Marketingu

mgr Katarzyna Zdulska

tel. 61-856-92-88

e-mail: katarzyna.zdulska@ue.poznan.pl