Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 29 stycznia 2021 roku zmarł


śp. Henryk Cieślik


pracownik Działu Zarządzania Infrastruktury.


PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS!REKTOR,
RADA UCZELNI, SENAT
I SPOŁECZNOŚĆ
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W POZNANIU

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 4 lutego 2021 roku o godz.10.00 na cmentarzu Miłostowo ul. Warszawska w Poznaniu.