Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi organizujemy konkurs plastyczny dla dzieci i wnuków pracowników oraz doktorantów UEP pt. „Dzika przyroda”.

Jego celem jest zachęcenie do zainteresowania szeroko rozumianą przyrodą, jej naturalnym pięknem i bogatymi formami, w jakich występuje. Odpowiedzialne podejście do natury i jej ekosystemów jest postawą wartą kształtowania od najmłodszych lat.

UEP zgodnie z wartościami, zapisanymi w misji opowiada się za odpowiedzialnością za zasoby wspólne i dbanie o los naszej planety.
 
Zdjęcia lub skany prac wykonanych w dowolnej technice należy przesłać do 19 kwietnia 2020 r. na adres mailowy: joanna.stryszyk@ue.poznan.pl

Szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa i przyznawania nagród precyzuje regulamin.