Imię i nazwisko: Beata Stępień

Instytut: Gospodarki Międzynarodowej

Katedra: Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Pokój: 1413a Altum

Adres e-mail: beata.stepien@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Beata_Stepien

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=XDOkcXcAAAAJ&hl=pl&oi=ao

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP0e9a58d7f41e4c65b54d1219f5b59d3

d&affil=&lang=pl

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: ekonomia i finanse; biznes międzynarodowy

Kody JEL wraz z nazwami: F23 (Multinational Firms; International Business), M21 (Business Economics), D11,12

(Consumer Economics), F52 (52 National Security; Economic Nationalism), F51 ( International Conflicts; Negotiations;

Sanctions)

Słowa kluczowe: biznes międzynarodowy ; teoria zachowania konsumenta ; tworzenie wartości dla klienta ; biznes

luksusu ; instytucjonalne uwarunkowania międzynarodowej działalności gospodarczej

Wybrane publikacje

1. Stępień, B., Pospieszna, P., Skrzypczyńska, J., 2016, Challenges in evaluating impact of sanctions - political vs economic

perspective, Przegląd Politologiczny, 4, s. 155-168.

2. Stępień, B., 2017, In Search of Apprehending Customers’ Value Perception, International Journal of Management and

Economics, 53 (1), s. 99-117.

3. Stępień, B., Pinto Lima, A., Sagbansua, L., Hinner, M., 2016, Comparing consumers’ value perception of luxury goods: Is

national culture a sufficient explanatory factor?, Economics and Business Review, 2 (2), s. 74-93.

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Czynniki różnicujące pozycję i relacje przedsiębiorstw w branży lotniczej w Polsce

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=459039&from=publication)

2. Wpływ potencjału kooperencyjnego na rozwój przedsiębiorstw

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=464151&from=publication)

3. Składniki wartości determinujące zakup i użytkowanie gier komputerowych

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: F21, M21, D11, D12, F52

Słowa kluczowe: wartość dla klienta; strategie przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej; biznes luksusu;

instytucjonalne uwarunkowania działalności międzynarodowej; ekonomiczny nacjonalizm

Preferowany język dysertacji: polski, angielski