Poznań, 13 maja 2019 r.

III/DD-5-526/19


K O M U N I K A T

  

W związku z obchodami „Dnia UEP” oraz Festiwalem Integralia 2019,

ogłaszam w czwartek 16 maja 2019 r. od godziny 13.00

 

„Godziny Rektorskie”.

 

R E K T O R           

/-/ prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP