Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu ogłasza kolejną edycję Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług dla absolwentów I i II stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni poznańskich, którzy obronili prace dyplomowe w roku akademickim 2015/2016.


Prace konkursowe należy zgłosić do 21 kwietnia 2017 r.


Szczegóły organizacyjne znajdują się w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej FSNT-NOT Rada w Poznaniu