Właśnie ogłoszono konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Do nadsyłania prac zaproszeni są wszyscy tegoroczni absolwenci, zainteresowani polską polityką zagraniczną. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej, a także na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.


Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:


- priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych,
- stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem,
- członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
- polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego,
- polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych,
- polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych,
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki,
- prawa człowieka,
- współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych,
- zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.


Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne a laureat I miejsca dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówce zagranicznej.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 15 października 2018, wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca musi być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona, na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:

  • opinię recenzenta (opatrzoną podpisem),
  • opinię promotora (opatrzoną podpisem),
  • życiorys autora pracy (opatrzony podpisem) zawierający dane kontaktowe, tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres korespondencyjny.

Wszelkie pytania w sprawie konkursu można kierować elektronicznie na adres: konkurs.ministra@msz.gov.pl lub telefonicznie: Magdalena Krawczyńska-Krupa, tel. 22 523 8025.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2018 roku.