Komunikaty

Kwalifikacja na studia w ramach umów bilateralnych

IPADE Meksyk
Oferta jest skierowana do studentów II stopnia.

Termin składania aplikacji:
  • 29 września 2017 r. godz. 13:00 (wyjazd w semestrze zimowym)
  • 15 stycznia 2018 r. godz. 13:00 (wyjazd w semestrze letnim)
Więcej informacji na stronie współpracy z zagranicą.