Jeżeli masz pomysł na innowacyjny projekt edukacyjny lub naukowo-badawczy, którego celem jest poszerzanie lub upowszechnianie wiedzy o rynku kapitałowymzaaplikuj o grant.

 

Fundacja im. Lesława A. Pagi  rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Stypendium im. Lesława A. Pagi – programu skierowanego do:

  • kół naukowych,
  • stowarzyszeń akademickich,
  • organizacji studenckich,
  • nieformalnych grup studentów.

Pula grantów wynosi 50 tys. zł.

 

W poprzedniej edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi dofinansowanie otrzymało 10 zespołów, które zrealizowały projekt naukowo-badawczy, zorganizowały konferencje naukowe, warsztaty oraz stworzyły prawne kompendium wiedzy dla młodych przedsiębiorców.

 

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2015 r.


Partnerami projektu są Deloitte, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Narodowy Bank Polski.


Więcej informacji na stronie:

http://paga.org.pl/projekty/stypendium-im-leslawa-a-pagi/stypendium-im-leslawa-a-pagi?lang=pl

 

Dodatkowe informacje:      

Małgorzata Józefaciuk

Koordynator Projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi

mjozefaciuk@paga.org.pl | 22 537 71 62