Rozstrzygnięty został konkurs BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10 000 zł zdobyła pani Agata Graczyk za pracę: „Rola unii bankowej w procesie integracji europejskiej” napisaną pod kierunkiem dr. Krzysztofa Waliszewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

Więcej informacji znajdziesz na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego