Projekt pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” o numerze WND-POWR.03.05.00-00-Z011/17 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 11 805 079,00 zł.


Realizacja projektu obejmuje okres od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2022 r.