Pod koniec działań w ramach Rezultatu Pracy Intelektualnej 1, partnerzy opublikowali ostateczny tekst Programu Szkoleniowego dla B.I.G.

Zawiera on rezultaty prac grup fokusowych, które odbyły się we wszystkich krajach UE uczestniczących w Projekcie; firmy zostały poproszone o przedstawienie swoich doświadczeń w zakresie ewolucji roli menedżera eksportu, podkreślając te umiejętności, które stają się coraz bardziej istotne, oraz znaczenie postaw i zachowań wobec nowych wyzwań i cyfryzacji.

 

Dokument jest dostępny tutaj: https://www.businessesinternationalgrowth.eu/intellectual-outputs/io-1/