Zarządzenie nr 7/2020 Rektora UEP z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zasad wprowadzania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on