Sprawozdanie z działalności Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020