Przewodniczący:
mgr inż. Jarosław Wojciechowski
D.S. „Atol”
61 639 27 36

Członek komisji:
Mirosław Mijas
Zakład Graficzny,
61 854 38 03

Członek komisji:
mgr inż. Marta Szeliga
Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności
61 856 90 35, 61 639 27 50

Obecna kadencja Komisji Rewizyjnej zgodnie ze Statutem Związku od 22.05 2017- 21.05.2021r.