W marcu 2016 r. uruchomiony został nowy program studiów menedżerskich, adresowanych dla kadry zarządzającej sektora publicznego – Studia Master of Public Administration (MPA).

12 marca 2016 r. o godz. 11:00 miała miejsce uroczysta inauguracja studiów, w której udział wzięli przedstawiciele władz uczelni – prof. Maciej  Żukowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz prof. Waldemar Czternasty, Dziekan Wydziału Ekonomii. Uroczystość uświetnili także swoją obecnością: p. Krystyna Czajka – doradca Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, p. Grażyna Wróblewska – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, a także członkowie Rady Programowej Studiów oraz wykładowcy. Uroczystość zwieńczył wykład prof. Małgorzaty Słodowej-Hełpy pt. „Rozwój zintegrowany – wyzwanie nie tylko dla ekonomistów”.