Biuro Studiów Podyplomowych


Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych na studia podyplomowe

Zalecaną formą złożenia dokumentów aplikacyjnych na studia podyplomowe jest przesłanie ich drogą pocztową. Istnieje również możliwość osobistego złożenia dokumentów w Biurze Studiów Podyplomowych od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 

Biuro Studiów Podyplomowych zlokalizowane jest w budynku CEUE UEP przy ul. Towarowej 55 w Poznaniu (III piętro, p. 3.4).

 

Odbiór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Zalecaną formą odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest przesłanie świadectwa za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki będą nadawane listem poleconym).

W celu skorzystania z tej opcji prosimy o przekazanie podpisanego wniosku o wysłanie świadectwa (ze wskazaniem adresu do wysyłki) za pośrednictwem jednego z następujących kanałów komunikacji:

- listem zwykłym (Poczta Polska),

- e-mailem (skan podpisanego wniosku) na adres: bsp@ue.poznan.pl (z adresu mailowego zarejestrowanego w systemie rekrutacyjnym na studia podyplomowe);

- za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

Składanie prac podyplomowych

Prace podyplomowe (wyłącznie egzemplarz do akt) wraz z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy oraz nośnikiem elektronicznym należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Studiów Podyplomowych lub dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Towarowej 55 (Budynek CEUE).

 

Lokalizacja Biura:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Budynek CEUE (Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych)

ul. Towarowa 55, III  piętro, p. 3.4

61-896  Poznań

bsp@ue.poznan.pl


Adres Biura do wysyłki korespondencji drogą pocztową:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań 


Kierownik Biura

Romana Dziubalska
tel. 61 854 30 63
romana.dziubalska@ue.poznan.pl

Zespół Biura:
Magdalena Chomska-Rychły
tel. 61 856 90 88
magdalena.chomska-rychly@ue.poznan.pl

Sylwia Paluszak
tel. 61 854 36 18
sylwia.paluszak@ue.poznan.pl

Anna Bachorz
tel. 61 856 92 39
anna.bachorz@ue.poznan.pl

Magdalena Bączkowska
tel. 61 856 92 39
magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl

Maria Jankiewicz
tel. 61 856 92 37
maria.jankiewicz@ue.poznan.pl

Ewa Kozłowska
tel. 61 856 92 37
ewa.kozlowska@ue.poznan.pl

Grażyna Świtała
tel. 61 854 30 80
grazyna.switala@ue.poznan.pl