Uwaga!


Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych na studia podyplomowe

Ze względu na epidemię COVID-19 uprzejmie informujemy, że zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. Jednocześnie informujemy, że w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość osobistego złożenia dokumentów w Biurze Studiów Podyplomowych codzienne w godz. od 13:00 do 15:00 - po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

Odbiór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Ze względu na epidemię COVID-19 uprzejmie informujemy, że zalecaną formą odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest przesłanie świadectwa za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki będą nadawane listem poleconym).

W celu skorzystania z tej opcji prosimy o przekazanie podpisanego wniosku o wysłanie świadectwa (ze wskazaniem adresu do wysyłki) za pośrednictwem jednego z następujących kanałów komunikacji:

- listem zwykłym (Poczta Polska),

- e-mailem (skan podpisanego wniosku) na adres: bsp@ue.poznan.pl (z adresu mailowego zarejestrowanego w systemie rekrutacyjnym na studia podyplomowe);

- za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

Składanie prac podyplomowych

Prace podyplomowe (wyłącznie egzemplarz do akt) wraz z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy oraz nośnikiem elektronicznym należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Studiów Podyplomowych, albo dostarczyć do wrzutni znajdującej się na parterze w holu Collegium Altum (wieżowiec) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16.

 


Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

61-875 Poznań

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513 oraz p. 514

bsp@ue.poznan.pl


Kierownik Biura

Romana Dziubalska
tel. 61 854 30 63
romana.dziubalska@ue.poznan.pl

Zespół Biura:
Magdalena Chomska-Rychły
tel. 61 856 90 88
magdalena.chomska-rychly@ue.poznan.pl

Sylwia Paluszak
tel. 61 854 36 18
sylwia.paluszak@ue.poznan.pl

Anna Bachorz
tel. 61 856 92 39
anna.bachorz@ue.poznan.pl

Magdalena Bączkowska
tel. 61 856 92 39
magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl

Maria Jankiewicz
tel. 61 856 92 37
maria.jankiewicz@ue.poznan.pl

Karolina Smektała
tel. 61 856 92 37
karolina.smektala@ue.poznan.pl

Ewa Kozłowska
tel. 61 856 92 37
ewa.kozlowska@ue.poznan.pl