W ramach projektu realizowane będą następujące kursy e-learningowe:


1)    Skuteczne strategie marketingowe B2B (kurs otwarty w języku polskim i angielskim)

2)    Eksperyment – projekt, analiza statystyczna i raport APA (kurs otwarty w języku polskim i języku angielskim)

3)    Statystyka opisowa (kurs otwarty w języku polskim i języku angielskim)

4)    Wykorzystanie wybranych metod ilościowych i informatyki w ekonomii (kurs w języku polskim skierowany do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

5)    Analiza klienta (kurs otwarty w języku polskim)

6)    Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej perspektywa indywidualna i instytucjonalna (kurs otwarty w języku polskim)

7)    Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych (kurs otwarty w języku polskim i języku angielskim)Projekt „E-learning szansą na zdobycie kompetencji” POWR.03.01.00-00-W069/18 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020