Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p.513

tel. (61), 854 36 18 , 854 30 63

e-mail: sylwia.paluszak@ue.poznan.pl ,bsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:


dr Anita Perska-Tembłowska, e-mail: anita.perska@ue.poznan.pl