Obsługa administracyjna studiów:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Taczaka 9, parter, pokój 02 

tel. (61) 854 36 18 , (61) 854 30 63

e-mail: sylwia.paluszak@ue.poznan.plbsp@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

dr Anna Mazurczak
e-mail: anna.mazurczak@ue.poznan.pl