Program studiów:

1. Kształtowanie umiejętności lidera i menedżera sprzedaży (34 godz.)

2. Organizacja i kierowanie zespołem sprzedawców  (34 godz.)

3. Planowanie i controlling sprzedaży (16 godz.)

4. Prowadzenie działań marketingowych wspierających sprzedaż (24 godz.)

5. Psychologia sprzedaży i negocjacje handlowe (22 godz.)

6. Rozwój i zarządzanie kanałami dystrybucji (14 godz.)

7. Zarządzanie cenami (12 godz.)

8. Zarządzanie relacjami z klientami (26 godz.)

9. Seminarium dyplomowe (4 godz.)

 

Egzaminy:

1. Kształtowanie umiejętności lidera i menedżera sprzedaży.

2. Organizacja i kierowanie zespołem sprzedawców.

3. Planowanie i controlling sprzedaży.

4. Prowadzenie działań marketingowych wspierających sprzedaż.

5. Zarządzanie relacjami z klientami.


Studia kończą się zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.