Studia podyplomowe "Audyt podatkowy" - informacje podstawowe


Studia prowadzone pod patronatem merytorycznym Grant Thornton.


Dowiedz się więcej o GrantThornton!


Złożoność, duża dynamika oraz rozbieżność interpretacyjna i niejednoznaczne orzecznictwo prawa podatkowego skutkuje istotnym wzrostem ryzyka podatkowego. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych (tax compliance) wymaga nie tylko dobrej woli podatnika, lecz często także profesjonalnej obsługi. W celu zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego (prawnego i finansowego) podatnika, osób kierujących tym podmiotem oraz uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych może być także przeprowadzony audyt podatkowy (formalnie określany przez ustawodawcę jako niezależny audyt funkcji podatkowej).


Celem studiów podyplomowych "Audyt podatkowy" jest zapoznanie z metodyką i standardami audytu podatkowego oraz mapowaniem ryzyka podatkowego, a także przekazanie aktualnej i kompleksowej wiedzy na temat wewnętrznych procedur podatkowych i ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Ich implementacja służy bowiem nie tylko poprawności wykonywania obowiązków podatkowych, lecz także warunkuje prawo korzystania z nowych procedur podatkowych, jak np. współdziałanie.


Program studiów podyplomowych "Audyt podatkowy" obejmuje wypracowane na podstawie przepisów prawa i codziennej praktyki procedury należytej staranności w zakresie: podatku u źródła (WHT), VAT, w tym: JPK, Białej Listy i Split-Payment, MDR, cen transferowych. Uwzględniono także regulacje służące przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania czy wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, jak klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania i STIR oraz nowe obowiązki podatników, takie jak raportowanie schematów podatkowych czy informowanie o realizowanej strategii podatkowej.

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i pewności podatników w procedurach podatkowych na zajęciach omawiane są także prawa podatników w tych procedurach, zasady udzielania i zakres pełnomocnictw, odpowiedzialność podatkowa oraz sankcje podatkowe, karne skarbowe i czynny żal.


Studia podyplomowe "Audyt podatkowy" adresowane są przede wszystkim do:

  • doradców podatkowych,
  • biegłych rewidentów,
  • pracowników biur rachunkowych,
  • pracowników służb finansowo – księgowych,
  • osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie oraz przygotowujących się do pracy w zakresie kształtowania i weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych,
  • dyrektorów finansowych,
  • audytorów wewnętrznych.