Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

Poznań, ul. Towarowa 55
III piętro, pokój 3.4


tel. (61) 856 92 39,

e-mail: anna.bachorz@ue.poznan.pl, 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP
e-mail: remigiusz.napiecek@ue.poznan.pl