Program studiów:

Prawo pracy w przykładach - 20h

Analityka kadrowa i parametryzacja HR - 20h

Modelowanie funkcji HR- 12h

Diversity and inclusion - 12h

Budowanie kultury odpowiedzialności i zaangażowania pracowników - 20h

Employer branding -12h

Zarządzanie pracą hybrydową - 8h

Evidence Based HR - 8h

Digitalizacja i wirtualizacja HR - 12h

Zarządzanie talentami i ścieżki kariery - 12h

Wellbeing i dobrostan pracowników - 8h

Zarządzanie projektami kadrowymi - 8h

Kompetencje HR BP - indywidualna analiza kompetencji i diagnoza luk kompetencyjnych - 12h

Personal branding – budowanie marki osobistej - 8h

Seminarium - przygotowanie prezentacji i obrona końcowa projektu zaliczeniowego - 8h


Łączna liczba godzin: 180