Cele studiów:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego i zespołowego realizowania procesu budowlanego, w szczególności poprzez zapoznanie uczestników z elementami prawa budowlanego i nieruchomości na potrzeby zarządzania realizacją projektów inwestycji budowlanych. Podczas studiów uczestnikom przekazany zostanie zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej oraz pakiet umiejętności zawodowych niezbędnych do kompleksowego organizowania procesu inwestycyjnego. Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy na różnych szczeblach organizacji realizujących procesy inwestycyjno-budowlane. Nabędzie on umiejętności samodzielnego opracowywania założeń przedsięwzięć budowlanych, oceny postępów i rezultatów, przygotowywania dokumentacji do uzyskania decyzji i pozwoleń wymaganych do prowadzenia inwestycji budowlanej. Podczas studiów uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z planowaniem, finansowaniem i rozliczaniem inwestycji budowlanych, a także zarządzania projektami budowlanymi.


Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.