Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


ul. Powstańców Wielkopolskich 16

61-875 Poznań Collegium Altum (wieżowiec),

V piętro, p. 513 oraz p. 514

tel. (61) 854 36 18 , 854 30 63

e-mail: sylwia.paluszaka@ue.poznan.pl,   


Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów:

dr Joanna Przybylska

e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.plStudia objęte są patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska