Obsługę administracyjną studiów prowadzi:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

61-875 Poznań Collegium Altum (wieżowiec),

V piętro, p. 513 oraz p. 514

tel. (61) 854 30 63

e-mail: bsp@ue.poznan.pl 

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

W kwestiach merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów:
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP 
e-mail: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl
tel. 798-877-921
Dodatkowe informacje: cipwpc.ue.poznan.pl