Obsługę administracyjną studiów prowadzi:
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Collegium Altum, V piętro, p. 513
tel. (61) 856 92 37
e-mail: bsp@ue.poznan.pl 

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań 

W kwestiach merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów:
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. UEP 
e-mail: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl
tel. 798-877-921
Dodatkowe informacje: cipwpc.ue.poznan.pl