Obsługa administracyjna studiów:


Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

tel. (61) 856 92 37, 854 30 63,

e-mail: maria.jankiewicz@ue.poznan.pl, bsp@ue.poznan.pl


Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik studiów

Dr hab. Marzena Remlein, prof. nadzw. UEP, 
e-mail: marzena.remlein@ue.poznan.pl