Program:

1. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa.

2. Analiza działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.

4. Podstawy prawa podatkowego.

5. Elementy prawa o działalności gospodarczej.

6. Zarządzanie majątkiem obrotowym.

7. Finansowa ocena projektów inwestycyjnych.

8. Symulacje biznesowe.

9. Systemy informatyczne w rachunkowości.

10. Seminarium.


Egzaminy:

1. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa.

2. Analiza działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.