Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2018 r.,
a zakończą się we wrześniu 2018 r.
Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w piątki i w soboty. 

Liczba godzin: 180


Zajęcia odbywają się w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy ul. Długa 34.

Program Studiów:

  • Podstawy rachunkowości, 20 godz.,
  • Rachunkowość finansowa, 60 godz.,
  • Kadry i płace w małym i średnim przedsiębiorstwie, 10 godz.,
  • Rachunkowość menedżerska w małym i średnim przedsiębiorstwie, 30 godz.,
  • Zastosowanie komputerów w rachunkowości, 10 godz.,
  • Sprawozdawczość i auditing, 15 godz.,
  • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, 25 godz.,
  • Zarządzanie finansami w małym i średnim przedsiębiorstwie, 10 godz.,
  • Brak seminarium podyplomowego (ze względu na zmianę trybu ukończenia studiów - nie obowiązuje już pisanie pracy podyplomowej).

">Egzaminy z przedmiotów:

 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość menedżerska w małym i średnim przedsiębiorstwie,
 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pisemny egzamin końcowy (zamiast pracy podyplomowej).