Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w marcu 2018 r.,
a zakończą się w lutym 2019 r. Zajęcia w I semestrze trwają od marca do czerwca, w II semestrze od października do stycznia. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Liczba godzin: 180

"Program Studiów:


 • Podstawy rachunkowości, 20 godz.,
 • Rachunkowość finansowa, 60 godz.,
 • Kadry i płace w małym i średnim przedsiębiorstwie, 10 godz.,
 • Rachunkowość menedżerska w małym i średnim przedsiębiorstwie, 30 godz.,
 • Zastosowanie komputerów w rachunkowości, 10 godz.,
 • Sprawozdawczość i auditing, 15 godz.,
 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, 25 godz.,
 • Zarządzanie finansami w małym i średnim przedsiębiorstwie, 10 godz.,
 • Brak seminarium podyplomowego 0 godz. (ze względu na zmianę trybu ukończenia studiów - nie obowiązuje już pisanie pracy podyplomowej).

Egzaminy z przedmiotów:

 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość menedżerska w małym i średnim przedsiębiorstwie,
 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Pisemny egzamin końcowy (zamiast pracy podyplomowej).