Audyt śledczy

Kontakt


Kierownik Studiów:

dr Joanna Przybylska

e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl  


Obsługę administracyjną studiów prowadzi:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p.514

tel. (61) 856 92 39

e-mail: anna.bachorz@ue.poznan.pl  
magdalena.baczkowska@ue.poznan.pl

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej