Obsługę administracyjną studiów prowadzi:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

Poznań, ul. Towarowa 55
III piętro, pokój 3.4


tel. (61) 856 92 39, 854 30 63 


Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof UEP
e-mail: justyna.swiatowiec-szczepanska@ue.poznan.pl