Opis studiów:


Studia podyplomowe "Specjalista HR" mają charakter operacyjny, bardzo praktyczny, obejmują zagadnienia zarówno HR transakcyjnego (przedmioty 1-6 z programu studiów), jak i HR transformacyjnego (przedmioty 7-11 z programu studiów). Studia stanowią odpowiedź na rosnące zainteresowanie problematyką związaną ze sprawami pracowniczymi, rozwój działów personalnych w przedsiębiorstwach, wynikający także z sytuacji na polskim rynku pracy.

Celem studiów podyplomowych "Specjalista HR" jest przygotowanie kompetencyjne osób zajmujących się operacyjnie sprawami kadrowymi w przedsiębiorstwach (ale także w organizacjach nie biznesowych).


Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób które mają małe doświadczenie w HR, dopiero przygotowują się do pracy w tym obszarze, przekwalifikowują się. Studia mają przygotować zainteresowanych do pracy na podstawowych stanowiskach operacyjnych w działach HR. Druga grupa to menedżerowie (ale też właściciele) zarządzający mniejszymi podmiotami, którzy z racji wielkości podmiotu i bycia kierownikami zakładu pracy w rozumieniu kp realizują znaczą część zadań HR. 

Czas trwania studiów:

Studia trwają dwa semestry. Pierwsza edycja studiów odbędzie się w okresie od marca 2020 r. do lutego 2021r. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu -  w piątki i soboty.

W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.