Cel studiów:

Celem Studiów Podyplomowych Handel Zagraniczny  jest przekazanie najnowszej wiedzy o skutecznych metodach i technikach międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw. Uczymy też skutecznego zarządzania zinternacjonalizowanym podmiotem w otoczeniu, którego podstawową cechą jest zmienność, a dominującym trendem postępująca rywalizacja i globalizacja.

Tematyka Studiów dotyczy:

  • szczegółowych zagadnień związanych ze sprawnym przeprowadzeniem transakcji eksportowych i importowych,
  • sposobów przygotowania międzynarodowej ekspansji handlowej,
  • organizacji międzynarodowej działalności handlowej w przedsiębiorstwie.

Adresaci studiów:

Studia Podyplomowe Handel zagraniczny przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, kandydatów z doświadczeniem zawodowym w handlu, pracujących lub planujących podjąć pracę w firmach, które inicjują lub już realizują, ale pragną rozszerzać ekspansję zagraniczną. Kształcimy osoby, które po ukończeniu Studiów będą mogły zorganizować i koordynować międzynarodową działalność handlową w przedsiębiorstwie.