Cel studiów:

Celem studiów jest dostarczanie słuchaczom wiedzy, pozwalającej na projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz ich przygotowanie do pełnienia w przedsiębiorstwie roli menedżera ds. jakości i bezpieczeństwa.


Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.