Opis szkolenia


MS Excel jest najczęściej wykorzystywanym w praktyce biznesowej arkuszem kalkulacyjnym. Umożliwia nie tylko prezentację danych w układzie tabelarycznym oraz wykonywanie na ich podstawie różnego typu analiz, ale również stwarza możliwość efektywnej oraz efektownej wizualizacji tych danych w postaci różnorodnych wykresów. Sprawne wykorzystanie programu MS Excel przyśpieszy pracę i pozwoli oszczędzony czas poświęcić innym procesom biznesowym.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie miały wcześniej okazji pracować z arkuszem MS Excel, jak i dla osób posiadających podstawową wiedzę w tym zakresie, które pragną ją ugruntować oraz poszerzyć o podejmowane w trakcie szkolenia kwestie.

 

Uczestnictwo w szkoleniu pozwala między innymi:

1)       nabyć umiejętności w zakresie podstawowej obsługi MS Excel poprzez naukę sprawnego poruszania się po arkuszu oraz przydanych skrótów klawiszowych

2)       nauczyć się w jaki sposób można wprowadzać dane do arkusza, tworzyć nowe arkusze, a także kopiować istniejące

3)       opanować podstawowe formuły stosowane w codziennej pracy, sprawiając iż stanie się ona szybsza i bardziej efektywna

4)       opanować sztukę prezentacji i wizualizacji danych w postaci poprawnie sformatowanych tabel i wykresów

zwiększyć umiejętności w zakresie podstawowej obsługi MS Excel przykładowo poprzez zastosowanie skrótów klawiaturowych, co doprowadzi do szybszej pracy w arkuszu.


UCZESTNICY SZKOLENIA PRACUJĄ NA WŁASNYCH LAPTOPACH (WYMAGANE OPROGRAMOWANIE MS EXCEL 2016 lub wyżesze)

 

Całość szkolenia realizowana jest za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.

Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).


Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji - nadawania "na żywo" (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) - o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face. Plan dnia szkoleniowego:

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 – przerwa

13.50-15.20


Szkolenie obejmuje 2 dni szkoleniowe.

Terminy najbliższych edycji: 18 i 25.10.2022r.

                                              22 i 25.11.2022r.

Program


Możliwości i ograniczenia zastosowania arkusza kalkulacyjnego

Sprawne poruszanie się po arkuszu kalkulacyjnym

Podstawowe techniki pracy w arkuszu: sposoby adresowania i rodzaje danych.

Podstawy formatowania

Przydatne skróty klawiszowe

Formatowanie warunkowe

Tworzenie formuł. Przykłady zastosowania funkcji matematycznych, logicznych, tekstowych, itp.

Tworzenie wykresów

Tworzenie i analiza tabel

Podstawy wykorzystania tabel przestawnychTrenerzy


dr Bartosz Kabaciński

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz MBA m. in. następujących przedmiotów: Finanse przedsiębiorstw, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Business Valuation, Corporate Finance and Business Analysis, Mergers and Acquisitions, Advanced Financial Management ACCA. Zainteresowania naukowe lokuje w obszarze empirycznych finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tematyki fuzji i przejęć oraz upadłości przedsiębiorstw, a także oceny efektywności finansowej spółek Skarbu Państwa. Od roku 2011 świadczy usługi jako konsultant przedsiębiorstw w dziedzinie finansów, współpracując m.in. z Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie związany również z firmą RSM Poland, świadczy usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego oraz sporządzania biznes planów. Brał także udział w tworzeniu programów restrukturyzacyjnych.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 1550 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)
 
Cena szkolenia obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach,
• materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia i w formacje PDF przesłany zostanie na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu.

Terminy i zapisy na szkolenie

Informacji udziela:
Alicja Dąbrowska
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl