Opis szkolenia

Cel szkolenia:
Pozyskanie wiedzy  z obszaru zarządzania relacjami z  dostawcami, poznanie procesu odpowiadającego za pozyskanie wartości od dostawców oraz zapewnienie, że wszystkie kontrakty i umowy z dostawcami wspierają potrzeby organizacji i biznesu. Proces ten zapewnia,  że zarządzane jest  ryzyko związane  z  powierzaniem czynności  lub zakupem usług od firm zewnętrznych. Ciągły nadzór nad jakością dostarczanych usług gwarantuje, że  wszyscy dostawcy wypełniają swoje zobowiązania  wynikające z zawartych kontraktów/umów. Kładziony jest również nacisk na budowę i utrzymanie właściwych relacji Dostawca- Klient, które zapewniają dodatkową wartość ze współpracy z dostawcami zewnętrznymi, większą niż zwykły „nadzór” nad umową.
Do kogo skierowane?

·       Kadra zarządzająca i pracownicy firm odpowiedzialni za zarządzanie kontraktami, zakupami oraz współpracą z dostawcami

·       Wszyscy zainteresowani pozyskaniem kompetencji w  budowaniu dobrych relacji z dostawcami

·       Wszyscy zainteresowani ugruntowaniem wiedzy z obszaru zarządzania dostawcami oraz potwierdzeniem nabytych umiejętności w formie certyfikatu TUV Nord

Szkolenie, materiały i egzamin w języku polskim.


Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16
Program


Ramowy program szkolenia:

1.Cele systemowego zarządzania relacjami z dostawcami

2.Etapy cyklu życia współpracy z Dostawcą

3.Zarządzanie ryzykiem we współpracy z dostawcami

4.Proces zarządzania relacjami z dostawcami

5.Wybrane standardy i praktyki wspierające model


 

                Moduł 1.

·       Cele systemowego zarządzania relacjami z dostawcami

1.     Definicje

2.     Strategia

3.     Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie

 

 

              Moduł 2.

•          Etapy cyklu życia współpracy z dostawcą

1. Identyfikacja potrzeb

2. Wybór dostawcy  i certyfikacja

3. Bieżąca współpraca i zarządzanie relacjami

4.  Zakończenie współpracy

 

            Moduł 3.

•Zarządzanie ryzykiem we współpracy z dostawcami 

1.     Definicje, proces, kryteria

2.     Segmentacja

3.     Koncentracja usług

4.     Procesy i procedury  operacyjne

 

            Moduł 4.

 Inwentaryzacja i segmentacja dostawców

1. Omówienie case do ćwiczeń    

2. Sporządzenie tabeli dostawców z podziałem

         na podstawie studium przypadku

3.Omówienie ćwiczenia

 

            Moduł 5.

Analiza ryzyka koncentracji usług

1.     Przeprowadzenie analizy koncentracji usług

         na podstawie studium przypadku

2.Omówienie ćwiczenia

 

             Moduł 6.

 Proces zarządzania relacjami z dostawcami

1.     Role

2.     Działania (przeglądy- oceny,  zarządzanie incydentami   i sporami

3.     Mierniki KPI

4. Ćwiczenie – przygotowanie spotkania weryfikującego

5. Omówienie ćwiczenia

 

             Moduł 7.

 Role i mierniki

1.Zdefiniowanie ról i mierników dla procesu na

         podstawie studium przypadku

2. Omówienie ćwiczenia

 

            Moduł 8.

•   Przykładowe standardy i praktyki wspierające

1.     (ISO 9001, 20000, 27001,22301,2800,

2.     SIAM®, VeriSM™, 4SRM™)


 

            Egzamin „Menadżer Zarządzania Relacjami z dostawcami TUV NORD"

Egzamin w języku polski (test wielokrotnego wyboru 20 pytań.  – 30 min

Zaliczenie :  minimum 13 prawidłowych odpowiedzi (65%)

Omówienie i zakończenie kursuPlan dnia szkoleniowego:

 

9.00-10.30

 

10.40-12.10

 

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

 

12.40-14.10

 

14.20-15.50

 


TrenerzyAndrzej Bartkowiak

Jest ITIL® Expert, ITIL® Service Manager, ITIL® Practitioner, ISO/IEC 20000 Consultant/Manager. Audytor wiodący systemów zarządzania ISO/ISEC 20000, ISO 27001, ISO 14001. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych. Od 2011 właściciel B-Option (projekty, audyty, szkolenia, doradztwo IT). Jest akredytowanym trenerem ITIL® SIAM® VeriSM™ AgileScrum®. Posiada również certyfikaty w zakresie zarządzania Projektami PRINCE2® (Practitioner) oraz Ochrony Danych Osobowych (zgodne z RODO). Osobowość Roku 2011 "Lider Wsparcia" Help Desk Institute Polska. Juror Konkursu HDI Polska "Lider Wsparcia" Współzałożyciel i członek IT Service Management Forum Polska. Wykładowca WWSI na studiach zagranicznych i podyplomowych Zarządzania Projektami (IT Service Management, ITIL®,SIAM®, VeriSM™, AgileScrum). Zrealizował w kilkudziesięciu firmach audyty, szkolenia i projekty w zakresie dostosowania organizacji do wymogów RODO (ochrona danych osobowych).

               


Renata Podlewska

Jest akredytowanym trenerem SIAM®/VeriSM™,AgileScrum®. Posiada certyfikaty audytora wiodącego ISO 20000, Inspektora Ochrony Danych, audytora ISO27001 i 22301. Posiada doświadczenie z obszaru wdrażania systemów                           i procesów IT SM oraz Menadżera Procesów IT odpowiedzialnego za utrzymanie certyfikowanego na zgodność z międzynarodowym standardem ISO/IEC 20000 -1:2011 Systemu Zarządzania Usługami IT. Zrealizowała w kilkudziesięciu firmach audyty, szkolenia i projekty w zakresie dostosowania organizacji do wymogów RODO (ochrona danych osobowych). Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych. Wykładowca WWSI na studiach  podyplomowych Zarządzania Projektami (IT Service Management). Doświadczony Menadżer zarządzający zespołem odpowiedzialnym za relacje IT- klient biznesowy odbiorca usług IT. Doświadczenie w budowaniu relacji między IT i Biznesem. Praktyka w zarządzaniu zespołami IT oraz umowami outsourcingowymi IT. Doświadczenie w utrzymywaniu długotrwałych partnerskich relacji z biznesem i poddostawcami.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia:  1750 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

 

Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w zajęciach,
  • materiały dydaktyczne,
  • przerwę kawową,
  • opiekę merytoryczną trenera,
  • certyfikat ukończenia szkolenia UEP,
  • certyfikat TUV Nord.


Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl