Wydawnictwo

Finanse

ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA.

UJĘCIE SYTUACYJNE

Autor: HAMROL M. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-454-1

Dostępna w KsięgarniCREDIBILISTIC PORTFOLIO OPTIMIZATION.
INDIVIDUAL INVESTORS PERSPECTIVE

Autor: RUTKOWSKA A.

ISBN: 978-83-7417-944-7

Dostępna w KsięgarniDYNAMIKA ZMIAN CEN KONTRAKTÓW A RYZYKO

SUWERENNE PO OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO

Autor: KLIBER A.

ISBN: 978-83-7417-940-9

Książka dostępna w Księgarni


                       

FINANSE BEHAWIORALNE. NOWE PODEJŚCIE

DO INWESTOWANIA NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Autor: SZYSZKA A.

ISBN: 978-83-7417-414-5.

Książka dostępna w KsięgarniFINANSE PRZEDSIĘBIORSTW.

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW

Autor: ŚLIWIŃSKI P.

ISBN: 978-83-7417-985-0

Książka dostępna w Księgarni


FINANSE PUBLICZNE

Autor: JUJA T. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-559-3

Książka dostępna w Księgarni
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W POLSCE

Autor: PRZYBYLSKA J.

ISBN: 978-83-7417-250-9

Książka dostępna w księgarni

 FINANSOWE INSTRUMENTY POCHODNE RYZYKO WYCENA I STRATEGIE

Autor: MORAWSKA H., TRUSZKOWSKI J.

ISBN: 978-83-7417-435-0

Książka dostępna w Księgarni
INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE

DO INŻYNIERII FINANSOWEJ

Autor: BARTKOWIAK M., ECHAUST K.

ISBN: 978-83-7417-795-5

Książka dostępna w KsięgarniKSZTAŁTOWANIE ELASTYCZNOŚCI FINANSOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA. PERSPEKTYWA INNOWACYJNOŚCI
PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁEK PUBLICZNYCH
Autor: GRYKO J. M.
ISBN 978-83-7417-969-0
Książka dostępna w Księgarni


MECHANIZMY WYRÓWNYWANIA FISKALNEGO.

STUDIUM EMPIRYCZNE GMIN W POLSCE W LATACH 2004-2014

Autor: KAŃDUŁA S.

ISBN: 978-83-7417-934-8

Książka dostępna w KsięgarniMIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW.

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ I WYKŁADÓW

Autor: ŚLIWIŃSKI P.

ISBN: 978-83-7417-913-3

Książka dostępna w KsięgarniPLANOWANIE FINANSOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Autor: GRYKO J. M., KLUZEK M., KUBIAK J., NOWACZYK T.

ISBN: 978-83-7417-995-9

Książka dostępna w Księgarni

 PRZEPŁYWY KAPITAŁU MIĘDZYNARODOWEGO
A WZROST GOSPODARCZY W KRAJACH EUROPY
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH W LATACH 1994-2008

Autor: ŚLIWIŃSKI P.

ISBN: 978-83-7417-556-2

Książka dostępna w Księgarni

 

SKUTECZNOŚĆ KONTROLI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH                                                    
Autor: HYBKA M. M.
ISBN 978-83-7417-973-7
Książka dostępna w Księgarni
WPŁYW INFORMACJI NA CENY INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH ANALIZA DANYCH ŚRÓDDZIENNYCH

Autor: BĘDOWSKA-SÓJKA B.

ISBN: 978-83-7417-822-8

Książka dostępna w KsięgarniZASTOSOWANIE PROCESÓW DYFUZJI ZE SKOKAMI DO
MODELOWANIA POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO

Autor: KLIBER P.

ISBN: 978-83-7417-730-6

Książka dostępna w Księgarni