Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Zarządzania, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność "Przedsiębiorczość w Małej i Średniej Firmie" . W kwietniu 2009 uzyskał stopień magistra za pracę "Różnice kulturowe w marketingu przemysłowym w skali międzynarodowej na przykładzie Solaris Bus & Coach".

W latach 2009 - 2012 uczestnik stacjonarnych studiów III stopnia w Katedrze Mikroekonomii. We wrześniu 2012 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za rozprawę pt. "Efektywność polskich regionalnych portów lotniczych".
Dydaktyka:
 • Ekonomia menedżerska - wykłady i ćwiczenia
 • Ekonomika portów lotniczych - wykłady i ćwiczenia
 • Gra biznesowa i internetowe narzędzia wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw - wykłady
 • The business game and Internet tools of the support SMEs - wykłady
 • Logistyka - ćwiczenia
 • Mikroekonomia - ćwiczenia
 • Statystyka - ćwiczenia
Problematyka badawcza:
 • Benchmarking techniczny i organizacyjny portów lotniczych
 • Nieparametryczne metody graniczne analizy danych - Data Envelopment Analysis
Ważniejsze publikacje:
Publikacje, czasopisma, zeszyty naukowe i in.:
 • Augustyniak, W. (2020). Income statement as an assessment tool of an airport operator: A case study of Polish airports. International Entrepreneurship Review, 6(2), 17-35. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1977 
 • Augustyniak Wojciech: Ocena działalności portu lotniczego, w: Zarządzanie rozwojem portów lotniczych / Huderek-Glapska Sonia ( red. ), 2019, ISBN 978-83-8158-251-3, ss. 125-156 https://www.ksiegarnia.beck.pl/18735-zarzadzanie-rozwojem-portow-lotniczych-sonia-huderek-glapska
 • Augustyniak Wojciech: Analiza progów rentowności polskich regionalnych portów lotniczych, w: Przegląd Komunikacyjny, nr 12, 2017, ss. 16-19
 • Augustyniak Wojciech: The impact of opening Berlin Brandenburg Willy Brandt Airport on the Polish aviation market, w: LogForum, vol. 13, nr 1, 2017, ss. 51-60, DOI:10.17270/J.LOG.2017.1.5
 • Augustyniak Wojciech, López-Torres Laura , Kalinowski Sławomir: Performance of Polish regional airports after accessing the European Union: Does liberalisation impact on airports' efficiency?, w: Journal of Air Transport Management, vol. 43, 2015, ss. 11-19, DOI:10.1016/j.jairtraman.2015.01.001 [Impact Factor: 2,357]
 • Augustyniak Wojciech, Olipra Łukasz: Analysis of Business Traffic at Wroclaw Airport - Implications for Economic Development of the City and the Region, w: Journal of International Studies, vol. 8, nr 3, 2015, ss. 175-190, DOI:10.14254/2071-8330.2015/8-3/14
 • Augustyniak W., Efficiency Change in Regional Airports During Market Liberalization, Economics & Sociology, Vol. 7, No 1, 2014, pp. 85-93 
 • Augustyniak W., Olipra Ł., The potential catchment area of Polish regional airports, Journal of International Studies, Vol. 7, No 3, 2014 pp. 144-154
 • Augustyniak W., Analiza konkurencji na rynku polskich portów lotniczych po EURO 2012, Przegląd Komunikacyjny nr 11, 2014, pp. 31-35
 • Augustyniak W., Kryteria oceny portów lotniczych przez linie lotnicze, Przegląd Komunikacyjny, Nr 7, 2013, pp. 8-12
 • Augustyniak W., Efektywność finansowa i techniczna regionalnych portów lotniczych w Polsce, Przegląd Komunikacyjny, Nr 2, 2012, ss. 8-15
 • Augustyniak W., Efektywność mieszana regionalnych portów lotniczych w Polsce, Prace Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe 215, Poznań 2011.
 • Augustyniak W., Privatization of Airports as a Way for Air Infrastructure Development, Journal of International Studies, Vol. 3, No 1, 2010.
 • Augustyniak W., Procesy prywatyzacji portów lotniczych, w ramach projektu badawczego "Strategia rozwoju regionalnego portu lotniczego na przykładzie portu lotniczego Poznań - Ławica", 11/2009.
 • Augustyniak W., Impact of Privatization on Airport Performance: Analysis of Polish and British Airports, Journal of International Studies, Vol. 2, No 1, 2009.
Publikacje, rozdziały w monografiach:
 • Augustyniak W., Procesy prywatyzacji oraz komercjalizacji portów lotniczych, w: Rekowski M. (red.), Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011, Poznań, s. 33-52.
 • Augustyniak W., Kalinowski S., Benchmarking i inne metody mierzenia efektywności portów lotniczych, w: Rekowski M. (red.), Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011, Poznań, s. 239-255.
 • Augustyniak W., Kalinowski S., Efektywność portów lotniczych na świecie – wyniki badań empirycznych, w: Rekowski M. (red.), Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011, Poznań, s. 255-281.
 • Augustyniak W., Kalinowski S., Badanie efektywności portów lotniczych w Polsce, „Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe”, 2011.
Publikacje, materiały konferencyjne:
 • Augustyniak W., Relation between hubs and regional airports in Poland and neighboring countries, 2nd COST Workshop on the Relationship between Air Transport and Regional Development, University of West London, 17 November 2015
 • Augustyniak W., Czy otwarcie nowego lotniska w Berlinie jest zagrożeniem dla portów lotniczych w Polsce?, Konferencja Naukowa ''Rynek lotniczy w Polsce w XXI wieku'' 17-18 września 2015
 • Augustyniak W., Analiza efektywności ekonomicznej i technicznej polskich regionalnych portów lotniczych, Konferencja Naukowa ''Rynek lotniczy w Polsce w XXI wieku'' 17-18 września 2015
 • Augustyniak W., The contribution to the discussion on the applicability of the DEA model in the evaluation of air transport relation with regional development, TUD COST Action, Air Transport and Regional Development, Workshop, 03-04 June 2015, Amsterdam
 • Augustyniak W., Analiza konkurencji na rynku polskich portów lotniczych po EURO 2012, Międzynarodowa lotnicza konferencja naukowo-techniczna „Zarządzanie przestrzenią powietrzną i lotniskami: użytku publicznego - certyfikowanymi, o ograniczonej certyfikacji i użytku wyłącznego w Polsce”, 25-26 listopada 2014 r. Lublin.
 • Augustyniak W., Deregulation and performance of of airports in Poland, Slovakia and Czech Republic, МАТЕРІАЛИ ДРУГОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, 25-27.03.2013, Ternopil,
 • Augustyniak W., Efektywność finansowa i techniczna regionalnych portów lotniczych w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Lotniska Użytku Publicznego Wschodniej Polski, 23-24.02.2012, Nałęczów
Projekty badawcze:
 • SONATA NCN nr 51104-2-21, Czynniki rozwoju portu lotniczego jako przedsiębiorstwa o szczególnym charakterze, kier. dr Sonia Huderek-Glapska (2016 - 2018)
 • Air Transport and Regional Development (ATARD) TU1408, Transport and Urban Development (TUD) European cooperation in science and technology (COST) Action - supported by the EU Framework Programme Horizon 2020,  (2015 - 2018)
 • Strategia rozwoju regionalnego portu lotniczego na przykładzie portu lotniczego Poznań - Ławica (2010 - 2011)
Członkostwo w organizacjach naukowych:
 • German Aviaiton Research Society (G.A.R.S.)
Wyróżnienia:
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiagniecia naukowe w roku akademickim 2011/2012 - za monografię pt. „Regionalne porty lotnicze w Polsce - charakterystyka i tendencje rozwojowe”