OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I i II STOPNIA


Tematy seminarium:

Makroekonomiczna analiza gospodarki. Teoria wyboru publicznego  (P-E, FAI)


Makroekonomiczna analiza gospodarki. Ekonomia rynku pracy (E) 

Przykładowe obszary badawcze:

·        Wpływ instytucji rynku pracy na funkcjonowanie tego rynku

·        Analiza przyczyn zróżnicowania instytucji rynku pracy na świecie

·        Przyczyny i skutki bezrobocia

·        Elastyczne formy zatrudnienia

·        Strukturalne niedopasowania na rynku pracy

·        Analiza przyczyn podejmowania reform gospodarczych, które nie są optymalne w sensie ekonomicznym

·        Identyfikacja determinant odmiennego prowadzenia polityki gospodarczej w poszczególnych państwach

 ·       Analiza oczekiwań podmiotów odnośnie prowadzonej polityki gospodarczej.


Warunki uczestnictwa w seminarium:

·        Dobra znajomość j. angielskiego

·        Chęć wykorzystywania w pracy metod ilościowych


 

Kontakt: michal.pilc@ue.poznan.pl

 

Zapisy

michal.pilc@ue.poznan.pl