OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH I ZAOCZNYCH I ROKU II STOPNIA


Tematy seminarium: Nierówności ekonomiczne – przyczyny i konsekwencje

 

Przykładowe obszary badawcze:

·        społeczno-gospodarcze konsekwencje nierówności ekonomicznych

·        nierówności a zdrowie, kultura, przestępczość, religia

·        ubóstwo i nierówności dochodowo-majątkowe

·        bogactwo vs. ubóstwo – analizy komparatywne

 

 

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:

 

·        zainteresowanie tematami związanymi z problematyką seminarium,

·        dobra znajomość j. angielskiego

·        chęć wykorzystywania w pracy metod statystycznych

·        samodzielność i odwaga badawcza – potrzebna w pracy nad kontrowersyjnymi tematami

 

·        Kontakt: slawomir.kuzmar@ue.poznan.pl