Aktualna działalność organizacyjna w ramach UEP:

·        Profesor UEP w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

·        Członek Komitetu Redakcyjnego Studia Oeconomica Posnaniensia http://soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/

·        Członek Rady Wydziału Ekonomii UEP

·        Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Wydziału Ekonomii UEP w kadencji 2016-2020

·        Członek Komisji Programowej Wydziału Ekonomii UEP w kadencji 2016-2020

·        Koordynator kierunku prawno-ekonomicznego we współpracy Wydziału Ekonomii UEP i Wydziału Prawa i Administracji UAM

 

Przynależność do organizacji krajowych i zagranicznych:

·         Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

·         Członek Forum Myśli Instytucjonalnej

·         Członek AIELF (Association internationale des économistes de langue française)

·         Członek EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy)

·         Członek WINIR (World Interdisciplinary Network for Institutional Research)

 

Działalność dydaktyczna:

·         Makroekonomia – wykład, ćwiczenia

·         Historia myśli ekonomicznej – wykład

·         Doktryny ekonomiczne i ich rozwój – wykład

·         Ekonomia globalna i rynki wschodzące – wykład

·         Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

·         Państwo jako podmiot ekonomiczny - wykład

·         Państwo Środka – gospodarka azjatyckiego smoka - wykład

·         History of Economic Thought – wykład w języku angielskim

·         Law&Economics – wykład w języku angielskim

 

Nagrody ogólnopolskie:

·         2017 - Nagroda indywidualna Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za najlepszą pracę naukowo-badawczą z obszaru rynku pracy opublikowaną w roku 2016. Nagrodzona monografia: „Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne”.

·         2010 – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię: „Wpływ zmiennych nominalnych na sferę realną w warunkach transformacji środkowoeuropejskiej”, I.Bludnik, M.Ratajczak, J.Wallusch, B.Woźniak-Jęchorek, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

  • 2007 - Nagroda indywidualna za zajęcie II miejsca w XIV edycji Konkursu o Nagrodę Banku BISE im. Prof. W.Kuli za najlepszą pracę doktorską. 
  • 2003 - Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w dziedzinie osiągnięć naukowych za książkę "Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych", red. W.Jarmołowicz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.

Nagrody uczelniane:

·         Laureatka 12 Nagród JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za prace naukowe i organizacyjne w latach 2006-2017

 


Ważniejsze monografie lub rozdziały w monografiach:

·         Malaga K., Redslob, A., Woźniak-Jęchorek B. (red.), (2018), Les enjeux du développement économique, financier et écologique dans une mondialisation risquée, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 524.

·         Woźniak-Jęchorek, B., (2016), Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, ISBN 978-83-7417-881-5, ss. 382.

·         Wallusch, J., Woźniak-Jęchorek, B., (2016), Modern Technologies, Modern Disparities? Regional Inequalities and Innovations in Old and New EU countries, w: Fadda, S., Tridico, P., (eds), Verities of Economic Inequality,Routledge, London-New York, s. 157-169.

·         Wallusch, J., Woźniak-Jęchorek, B., (2015), United in diversity – consequences for common Labour Market Policy in times of crisis, w: Fadda, S., Tridico P., (eds.), The Economic Crisis in Social and Institutional Context: Theories, Policies and Exit Strategies, Routledge Taylor&Francis Group, London-New York, s. 178-199.

·         Bludnik, I., Ratajczak, M., Wallusch, J., Woźniak-Jęchorek, B., (2009), Wpływ zmiennych nominalnych na sferę realną w warunkach transformacji środkowoeuropejskiej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, ss.

·         Woźniak, B., (2008), Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, ss. 131.

 

Ważniejsze artykuły w czasopismach:

·         Woźniak-Jęchorek, B., (2017), Problèmes institutionnels du marche du travail en Pologne au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle, Revue Internationale des Economistes de Langue Française, Vol. 2, no 2, s. 118-132.

·         Woźniak-Jęchorek, B., (2016), Déterminants institutionnels de l'emploi en Pologne – perspective régionale, Revue Internationale des Economistes de Langue Française, Vol. 1, no. 1, s. 66-84.

·         Woźniak-Jęchorek, B., (2015), Institutional determinants of regional diversity of labor market in Poland, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 1, Vol. 10, s. 1-20.

·          Woźniak-Jęchorek, B., (2014),  red. naukowa, Rynek pracy w czasach kryzysu - doświadczenia, dylematy, wyzwania, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 2, nr 7 (268).

·         Woźniak-Jęchorek, B., (2014), Gospodarcza niepewność według J.R.Commonsa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, s. 175-192.

·         Woźniak-Jęchorek, B., (2014), J.R.Commons vs. O.E.Williamson – dwie szkoły instytucjonalne i ich dorobek z punktu widzenia ekonomiki rynku pracy, Studia Prawno-Ekonomiczne, XCII, s. 391-408.

·         Woźniak-Jęchorek, B., (2013), Struktura rynku pracy w świetle ekonomii instytucjonalnej, Gospodarka Narodowa, 9, s. 5-27.

·         Jarmołowicz, W., Woźniak-Jęchorek, B., (2011), Bezrobocie instytucjonalne w teorii i praktyce gospodarowania, Ekonomia i Prawo, Tom VII, s. 175-188.

 

Recenzent:

  • Studia i Materiały, http://www.sim.wz.uw.edu.pl/pl
  • Central European Economic Journal, https://www.wne.uw.edu.pl/en/faculty/publications/central-european-economic-journal/
  • Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, http://www.wydawnictwo.wsb.pl/czasopisma---naukowe?destination=czasopisma---naukowe

 

Ważniejsze konferencje międzynarodowe:

·         Poland, Poznań, 60ème Congrès  de l’AIELF, Les enjeux du développement économique, financier et écologique dans une mondialisation risquée, Poznań, 23-25 maja 2017

·         Tunisie, Tunis, „2 Conférence Euro-africaine en Finance et Economie” organizowana w Tunezji w dniach 5-6 czerwca 2008 r. przez L’Ecole Polytechnique de Tunisie, L’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, The Center for Operations Research and Econometrics,Le Groupement de Recherche en Economie Quantitative d’Aix Marseille we współpracy z Le LEGI-EPT, L’INSEA, L’ESSAI, L’ADEPT.

·         Spain, Valladolid, Le 58ème congrès de l’association internationale des économistes de langue française Le devenir de l’économie mondialisée, l’Université de Valladolid, 20-22.05.2013.

·         USA, New-York, International Conference on Applied Business and Economics (ICABE) - from October 2nd to October 4th, 2013 at the City University of New York, Manhattan, John Jay College of Criminal Justice.

·         France, Paris, The 25th Annual EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy) Conference Beyond Deindustralisation: The Future of Industries, University Paris Nord, 07-09 October 2013.

·         Cyprus, Nicosia, The 26th Annual EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy) Conference Unemployment and Austerity in Mediterranean European Countries, University of Cyprus, Nicosia, 6-9 November 2014.

·         Poland, Warsow, “25 Years of Transformation to a Market Economy in Poland”, organized by KRUE in Warsow School of Economics, 19 November 2014. 

·         Poland, Toruń, VIIIth International Conference on Applied Economics “Contemporary Issues in Economy” under the title “Market or Government?”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych Toruń, 18-19 czerwca 2015 r.