Aktualne publikacje:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5029-5885

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Beata_Wozniak-Jechorek/research

 


Aktualna działalność organizacyjna w ramach UEP:

·        Profesor UEP w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

·        Członek Komitetu Redakcyjnego Studia Oeconomica Posnaniensia http://soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/

·        Członek Rady Wydziału Ekonomii UEP

·        Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Wydziału Ekonomii UEP w kadencji 2016-2020

·        Członek Komisji Programowej Wydziału Ekonomii UEP w kadencji 2016-2020

·        Koordynator kierunku prawno-ekonomicznego we współpracy Wydziału Ekonomii UEP i Wydziału Prawa i Administracji UAM

 

Przynależność do organizacji krajowych i zagranicznych:

·         Członek Forum Myśli Instytucjonalnej

·         Członek EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy)

·         Makroekonomia – wykład, ćwiczenia

·         Doktryny ekonomiczne i ich rozwój – wykład

·         Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykład

·         Państwo Środka – gospodarka azjatyckiego smoka - wykład

·         Law&Economics – wykład w języku angielskim

 

Nagrody ogólnopolskie:

·         2010 – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię: „Wpływ zmiennych nominalnych na sferę realną w warunkach transformacji środkowoeuropejskiej”, I.Bludnik, M.Ratajczak, J.Wallusch, B.Woźniak-Jęchorek, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

·       2003 - Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w dziedzinie osiągnięć naukowych za książkę "Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych", red. W.Jarmołowicz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.


Publikacje

·         Malaga K., Redslob, A., Woźniak-Jęchorek B. (red.), (2018), Les enjeux du développement économique, financier et écologique dans une mondialisation risquée, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 524.

·         Wallusch, J., Woźniak-Jęchorek, B., (2016), Modern Technologies, Modern Disparities? Regional Inequalities and Innovations in Old and New EU countries, w: Fadda, S., Tridico, P., (eds), Verities of Economic Inequality,Routledge, London-New York, s. 157-169.

·         Bludnik, I., Ratajczak, M., Wallusch, J., Woźniak-Jęchorek, B., (2009), Wpływ zmiennych nominalnych na sferę realną w warunkach transformacji środkowoeuropejskiej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, ss.

·         Woźniak-Jęchorek, B., (2017), Problèmes institutionnels du marche du travail en Pologne au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle, Revue Internationale des Economistes de Langue Française, Vol. 2, no 2, s. 118-132.

·         Woźniak-Jęchorek, B., (2015), Institutional determinants of regional diversity of labor market in Poland, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 1, Vol. 10, s. 1-20.

·         Woźniak-Jęchorek, B., (2014), Gospodarcza niepewność według J.R.Commonsa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, s. 175-192.

·         Woźniak-Jęchorek, B., (2013), Struktura rynku pracy w świetle ekonomii instytucjonalnej, Gospodarka Narodowa, 9, s. 5-27.


Ważniejsze konferencje międzynarodowe:

·         Tunisie, Tunis, „2 Conférence Euro-africaine en Finance et Economie” organizowana w Tunezji w dniach 5-6 czerwca 2008 r. przez L’Ecole Polytechnique de Tunisie, L’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, The Center for Operations Research and Econometrics,Le Groupement de Recherche en Economie Quantitative d’Aix Marseille we współpracy z Le LEGI-EPT, L’INSEA, L’ESSAI, L’ADEPT.

·         USA, New-York, International Conference on Applied Business and Economics (ICABE) - from October 2nd to October 4th, 2013 at the City University of New York, Manhattan, John Jay College of Criminal Justice.

·         Cyprus, Nicosia, The 26th Annual EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy) Conference Unemployment and Austerity in Mediterranean European Countries, University of Cyprus, Nicosia, 6-9 November 2014.

·         Poland, Toruń, VIIIth International Conference on Applied Economics “Contemporary Issues in Economy” under the title “Market or Government?”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych Toruń, 18-19 czerwca 2015 r.