Wykłady:
  • Europejski system pieniężny
  • Instytucje i instrumenty rynku finansowego
  • Polityka pieniężna
Ćwiczenia:
  • Polityka pieniężna
  • Portfel inwestycyjny
  • Rynki finansowe