• zastosowanie machine learning w inwestycjach kapitałowych
  • zarządzanie portfelem inwestycyjnym
  • analiza oraz wycena instrumentów finansowych
  • fundusze inwestycyjne aktywne oraz pasywne
  • doradztwo inwestycyjne tradycyjne oraz robo-doradztwo