Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Ubezpieczenia i Zarządzanie Ryzykiem). W 2017 roku obroniła pracę magisterską pt. Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości i perspektywy jego rozwoju w Polsce.


Zainteresowania badawcze: aspekty prawne umowy ubezpieczenia oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego; rola brokera ubezpieczeniowego w sektorze agrobiznesu, szczególnie w kontekście rozwoju nowych technologii i ich wypływu na ocenę ryzyka, zarządzanie ryzykiem i likwidację szkód.