Research interests

 • The role of knowledge resource in forming competitive advantage of a company.
 • The role of technical and market knowledge in competitiveness of an enterprise.
 • Development of knowledge resource in a company (knowledge management, learning organisation, organizational learning etc.).
 • Company internationalisation process.
 • International marketing.
ResearchGate profile 

Publications


Monographs:

 • Soniewicki, M., 2017, Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego: ujęcie teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa (Difin bookstore).
 • Soniewicki, M., 2015, The company's international competitive advantage: the role of knowledge, Difin, Warszawa (Difin bookstore).

Journal articles:

 • Soniewicki, M., 2022, Is the importance of market orientation growing? A study of high-tech manufacturing companies, Central European Management Journal, Vol. 30, No. 4, pp. 150-174. DOI: https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.93 (Download)
 • Soniewicki, M., Paliszkiewicz, J., Koohang, A. and Horn Nord, J., 2022, Critical Components Affecting Organizational Performance, Journal of Computer Information Systems, Vol. 62, No. 5, pp. 965-974, DOI: https://doi.org/10.1080/08874417.2021.1954564 (Impact Factor: 3.4) (Download)
 • Soniewicki, M., 2022, Internal market knowledge sharing in medium-high-tech manufacturing company. Entrepreneurial Business and Economics Review, Vol. 10 No. 2, pp. 113-130. https://doi.org/10.15678/EBER.2022.100207 (Download)
 • Fonfara, K., Hauke-Lopes,, A., Soniewicki, M., 2021, Does Psychic Distance Still Matter? Empirical Evidence from Poland, Central European Management Journal, Vol. 29 No. 4, pp. 32-56. https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.59 (Download)
 • Soniewicki, M., 2021, The effect of knowledge appreciation and development of internal ideas on the competitiveness of service industry companies, International Journal of Innovation and Learning, Vol. 29, No. 4, pp. 431-448 (Abstract)
 • Soniewicki, M., Paliszkiewicz, J., 2019, The Importance of Knowledge Management Processes for the Creation of Competitive Advantage by Companies of Varying Size, Entrepreneurial Business and Economics Review, Vol. 7, No. 3. (Download)
 • Soniewicki, M., 2019, Zarządzanie wiedzą w procesie offshoringu ― studia przypadku centrów usług biznesowych, Przegląd Organizacji, nr 2, s. 29-37. (Download)
 • Soniewicki, M., 2018, Znaczenie zarządzania wiedzą i innowacji dla funkcjonowania centrów usług wspólnych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4, s. 94-112. (Download)
 • Soniewicki, M., 2017, Competitiveness of Trading Companies – The Role of Selected Knowledge SourcesOrganization and Management / Organizacja i Kierowanie, 4A (179), pp. 61-73. (Download)
 • Soniewicki, M., 2017, Market orientation and competitiveness of Polish manufacturing companies, International Business and Global Economy, No. 36, pp. 209-221. (Download)
 • Soniewicki, M., Wawrowski, Ł., 2017, Knowledge Management Systems in the Polish Private, State and Foreign Owned Companies, Journal of Information and Organizational Sciences, 2, pp. 263-282. (Download)
 • Soniewicki, M., 2017, Znaczenie zewnętrznych źródeł wiedzy w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw budowlanych, Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie", 2(38), s. 125-138. (Download)
 • Soniewicki, M., 2017, Knowledge management, market orientation and competitiveness of service industry companies, Modern Management Review, 24 (2), s. 131-146. (Download)
 • Soniewicki, M., 2017, The synergy between the perception of the importance of knowledge and goal setting in Polish manufacturing companies, Issues in Information Systems, 18 (2), pp. 20-30. (Download)
 • Soniewicki, M., 2017, The importance of knowledge management systems for service industry companies operating locally and internationally, Online Journal of Applied Knowledge Management, 5 (2), pp. 76-91. (Download)
 • Soniewicki, M., 2017, Znaczenie wykorzystania technologii informatycznych w procesach zarządzania wiedzą przedsiębiorstw budowlanych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 496, s. 135-149. (Download)
 • Soniewicki, M., 2016, Knowledge Acquisition and Competitiveness of Manufacturing Enterprises, International Journal of Business Development and Research, 1, pp. 27-42. (Download)
 • Soniewicki, M., 2016, The Importance of Attitude to Knowledge and Innovation for Performance of Manufacturing Enterprises Operating Either Locally or Internationally, International Journal of Management, Knowledge and Learning, 1, pp. 23-36. (Download)
 • Soniewicki, M., 2016, Knowledge Transfer Importance for Competitiveness of Service Industry Companies in Internationalization Process, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII (3) cz. 2, pp. 193-208. (Download)
 • Soniewicki, M., 2016, Synergy between market orientation and knowledge management in building competitive advantage of trading companies, Marketing i Rynek, 1, pp. 9-17. (Download)
 • Soniewicki, M., Wawrowski, Ł., 2015, The use of external knowledge sources by Polish private-owned and state-owned enterprises in the internationalization process, Journal of Economics and Management, 22, pp. 75-96. (Download)
 • Soniewicki, M., 2015, The use of external knowledge sources in manufacturing companies, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4(37), pp. 89-97. (Download)
 • Soniewicki, M., 2014, The characteristics of knowledge management processes in the Polish service industry companies, Przegląd Organizacji, 7, pp. 40-46. (Download)
 • Soniewicki, M., 2014, Wykorzystanie kooperacyjnych źródeł wiedzy w przedsiębiorstwach usługowych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 1(262), pp. 46-60. (Download)
 • Soniewicki, M., 2012, Rola indywidualnego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 8, s. 127-136.
 • Łuczak, M., Soniewicki, M., 2012, Social media in the process of establishing customer relations on the international market, Studia Oeconomica Posnaniensia, 219, pp. 256-264. 
 • Soniewicki, M., Łuczak, M., 2011, Rola technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce opierającej się na wiedzy, Studia Oeconomica Posnaniensia, 180, pp. 197-207. 
 • Soniewicki, M., 2010, Wpływ międzynarodowych kontaktów Polaków na gospodarkę kraju, Marketing i Rynek, grudz., pp. 73-75.

Chapters in scientific monographs

 • Paliszkiewicz, J., Soniewicki, M., 2018, Zarządzanie wiedzą - próba definicji pojęcia in: Elżbieta Skrzypek (red.), Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, pp. 277-285.
 • Ratajczak-Mrozek, M., Soniewicki, M., 2018, Systematisation of Internationalisation Models in: K. Fonfara, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek (Ed.), The Internationalisation Maturity of the Firm : A Business Relationships Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 28-37.
 • Ratajczak-Mrozek, M., Małys, Ł., Dymitrowski, A., Hauke-Lopes, A., Soniewicki, M., Wieczerzycki, M., 2018, Influence of Components of Firm Maturity Related to Internationalisation on Performance – Results of the Empirical Study in: K. Fonfara, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek (Ed.), The Internationalisation Maturity of the Firm : A Business Relationships Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 85-112.
 • Soniewicki, M., 2017, The Importance of Market Orientation in Creating a Competitive Advantage of Micro, Small, and Medium-Sized Companies in the Internationalization Process w: Milan B. Vemić (red.), Optimal Management Strategies in Small and Medium Enterprises, IGI Global, pp. 1-21. (Details)
 • Soniewicki, M., Hauke-Lopes, A., 2016, Knowledge transfer in manufacturing companies in the internationalisation process w: Rynarzewski, T., Szymczak, M, (red.), Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances in Research on International Economics & Business, pp. 169-190. (Download)
 • Soniewicki, M., 2015, Znaczenie wiedzy w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki - propozycje dla polityki makroekonomicznej w: Jan Fazlagić (red.), Edukacja i kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, pp. 169-179. 
 • Soniewicki, M., 2015, Interdependence between forms of companies international activity and use of external knowledge sources w: Dermol V.,Trunk A., Ðaković G. and Smrkolj M. (red.), Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, ToKnowPress, Bangkok, pp. 1389-1397. (Download)
 • Soniewicki, M., Roszka, W., 2014, Competitiveness of Manufacturing Enterprises – The Role of Information and Communication Technologies Supporting Knowledge Management w: Yang L., Kantola J., de Hoyos A., Kaminishi K., Duysters G. (red.), Proceedings of the 11th International Conference on Innovation & Management, Wuhan University of Technology Press, Wuhan, pp. 1063-1069. (Download)
 • Soniewicki, M., Wieczerzycki, M., 2014, Technologie informacyjne i komunikacyjne na współczesnym rynku międzynarodowym w: Krzysztof Fonfara (red.), Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, pp. 194-216. 
 • Ratajczak-Mrozek, M., Soniewicki, M., 2012, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. (case study) w: K. Fonfara (red.), The development of business networks in the company internationalisation process, Poznan University of Economics, Poznań, pp. 123-130. 
 • Soniewicki, M., 2010, International contacts of the Polish society and their potential influence on the country's economy w: Tomasz Brzęczek (red.), Impact of globalization on development and economic growth, Politechnika Poznańska (PP), Poznań, pp. 105-112. 

Other publications:
 • Soniewicki, M., 2021, Knowledge‐Oriented Leadership in High Tech Companies on B2B and B2C Markets, 22nd European Conference on Knowledge Management, Coventry, United Kingdom. (Download)
 • Soniewicki, M., Fonfara, K. and Małys, Ł., 2018, The role of relationships with external units for the company’s competitiveness in the process of internationalisation, International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018), November, Bangkok, Thailand. (Download)
 • Ratajczak-Mrozek, M., Hauke-Lopes, A., Soniewicki, M. and Wieczerzycki, M., 2018, Marketing międzynarodowy - wyzwania dla przedsiębiorstw: studia przypadków i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Dymitrowski, A., Soniewicki, M., 2015, Companies cooperation in the internationalization process and their competitive advantage., The 31st Annual IMP Conference and Doctoral Coloquium 2015 : book of abstracts, p. 78. (Download)
 • Ratajczak-Mrozek, M., Małys, Ł., Dymitrowski, A., Soniewicki, M., 2011, Kooperacja polskich przedsiębiorstw, Scientific expertise commissioned by the Polish Ministry of Economy.
 • Łuczak, M., Soniewicki, M., 2011, Media społecznościowe w procesie kształtowania relacji z nabywcą na międzynarodowym rynku dóbr konsumpcyjnych, Konferencja naukowa: "Współczesna gospodarka światowa. Problemy na poziomie mikro- i makroekonomicznym" : 85-lecie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 5-lecie Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, Poznań, 7.04.2011, p. 11. 
 • M. Soniewicki, M. Szymkowiak, Raport Pracodawca Roku 2005, AIESEC Polska, Warszawa 2006.


Scientific research projects

 • Research project financed by Polish National Science Center "The role of knowledge orientation in creating a competitive advantage of an enterprise in the process of internationalization", 2012-2015, no. 51104-39, (project manager: dr Marcin Soniewicki).
 • Research project financed by Polish National Science Center "Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji a przewaga konkurencyjna (podejście sieciowe)", 2014-2017, no. 51104-71 (project manager: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP).
 • Expertise "Cooperation of Polish enterprises" prepared for the Polish Ministry of Economy, July-December 2010, no. 51101-23 (project manager: dr M. Ratajczak-Mrozek).
 • Research project „Wpływ procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa na jego przewagę konkurencyjną", since year 2014, no. 51102-138, statutory research (project manager: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP).
 • Research project „Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw w warunkach współczesnej gospodarki”, 2009-2014, no. 51102-96, statutory research (project manager: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP).

 

Courses taught


In English

 • Offshoring in international marketing decisions.
 • International business.
 • Contemporary marketing strategies for foreign markets.

In Polish

 • Podstawy marketingu.
 • Marketing międzynarodowy.
 • Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach międzynarodowych.
 • Marketing.
 • Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych.
 • Offshoring.
 • Seminarium dyplomowe

Education

 

- 2014 - PhD in Economics (Poznan University of Economics and Business).
- 2010 - Master of Science (University of London).
- 2008 - Master of Arts (Poznan University of Economics and Business).