Dnia 5.12 pani dr Aleksandra Rutkowska wzięła udział w seminarium naukowym p.t.: "Imprecise and Uncertain Information Modeling – Theory and Applications", organizowanym przez Zakład Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej (Wydział Matematyki i Informatyki UAM). Celem seminarium  jest  integracja polskiej grupy badaczy, prezentacja obecnie prowadzonych badań w ośrodkach oraz dyskusja na temat możliwych przyszłych pól współpracy i potencjalnych aplikacji grantowych.
W dniach 9-13.12 pani dr Aleksandra Rutkowska brała udział w szkoleniu: Kurs Moderatora Design Thinking, organizator: Design Thinking Institute.
W dniach 12-13.12 panie: dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, dr Blanka Łęt i dr Karolina Siemaszkiewicz brały udział w międzynarodowej konferencji ZAFIN, organizowanej we Wrocławiu. W jej trakcie wygłosiły następujące wystąpienia:
  • Elżbieta Rychłowska-Musiał - Real Options in Sustainable Investment;
  • Blanka Łęt - Analyzing the stock prices of investor-owned fossil fuel companies. Does climate change and reputational risk matter? 
  • Karolina Siemaszkiewicz - Investment in the Polish real estate market – housing “beta” coefficient.
Z przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu MINIATURA 3 na pojedyncze działania naukowe, NCN zakwalifikowało do finansowania projekt pani dr hab. Agaty Kliber pt. "Mapa polskiego FinTechu. Ekosystem, modele biznesowe, wyzwania i bariery".
Dnia 5.12, w ramach spotkań z praktykami, odbyło się zebranie SKN Inżynierii Finansowej pt. "Zarządzanie ryzykiem rynkowym w KGHM" (prowadzący: Marcin Resler, KGHM Polska Miedź S.A., Senior Specialist in Risk Evaluation Unit)
Dnia 12.12 odbyło się spotkanie SKN Inżynierii Finansowej, poświęcone aspektom prawnym funkcjonowania kryptowalut (prowadząca: dr hab. Katarzyna Świerczyńska).