Charakterystyka

 

-       doktorantka w Katedrze Badań Rynku i Usług (Instytut Marketingu) w ramach Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Innowacyjna gospodarka otwarta (od 2018 r.);

-       absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (2017 r.);

-       absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2016 r.).

 

Problematyka badawcza

 

-       inwestycje na rynku sztuki;

-       badania eye-trackingowe.


Dydaktyka

 

-       statystyka


Najważniejsze publikacje

 

-       Szyszka, A., Białowąs, S. (2019). Prices of works of art by living and deceased artists auctioned in Poland from 1989 to 2012. Economics and Business Review, Vol. 5 (19), No. 4, 112-127. DOI: 10.18559/ebr.2019.4.6;

-       Białowąs, S., Szyszka, A. (2019). Measurement of Electrodermal Activity in Marketing Research. W: R. Romanowski (Red.), Managing Economic Innovations – Methods and Instruments, 73-90. Poznań: Bogucki Wyd. Nauk. DOI: 10.12657/9788379862771-5;

-       Białowąs, S., Szyszka, A. (2019). Eye-tracking in Marketing Research. W: R. Romanowski (Red.), Managing Economic Innovations - Methods and Instruments, 91-104. Poznań: Bogucki Wyd. Nauk. DOI: 10.12657/9788379862771-6.